Als u een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een bevestiging van datum en tijd die is afgesproken en u ontvangt een intakeformulier/vragenlijst. Hierin staan onder andere vragen over uw gezondheid, uw gewoonten, doorgemaakte ziekten, de aard van de klachten, uw voedingsgewoonten en bijkomende symptomen. Het invullen van de lijst neemt ongeveer een half uur in beslag. Vervolgens stuurt u de lijst tijdig terug zodat deze met u kan worden doorgenomen en daar waar nodig toegelicht. Op verzoek kunt u de vragenlijst ook digitaal ontvangen.

Na het bespreken van het intakeformulier volgt een mesologisch onderzoek. Dit bevat de volgende onderdelen:

Chinees en Ayur Vedisch voelen van de pols en bekijken van de tong;

Een uitgebreid lichamelijk onderzoek van de huid, gewrichten en buikorganen, waarbij u uw ondergoed aanhoudt;

In kaart brengen van de lichaamsfuncties door middel van meting van ongeveer 100 punten, gelegen op handen en voeten. Het meten vindt plaats met behulp van Electro Fysiologische Diagnostiek, ook wel EFD genoemd;

Specifiek testen van voedingsmiddelen, hormonen, mineralen, stoffen waar u overgevoelig voor bent en indien gewenst uw medicatie;

Bij het verzamelen en interpreteren van alle onderzoeksgegevens worden er nog specifieke testen uitgevoerd om de individuele therapie vast te stellen. Deze kan bestaan uit een combinatie van homeopathie, voedingssupplementen, kruiden en een voedingsadvies en de eindtest.

Na afloop van het onderzoek worden de bevindingen met u besproken en een behandelplan opgesteld. Daar waar het nodig is, ontvangt u voedings- en leefstijladviezen. Een mesologisch consult duurt ongeveer 1,5 uur.

Binnen enkele weken na het eerste consult ontvangt u een schriftelijk verslag dat u aan uw arts kunt overleggen.

Na 6 tot 8 weken vindt er een controle plaats en wordt de therapie bijgesteld. Een vervolgconsult duurt over het algemeen korter.
Over het algemeen heeft u 3-4 keer consulten nodig voor het gewenste resultaat. Voor herstel van het lichaam staat nl een minimale periode. Het resultaat is niet alleen afhankelijk van de ernst en duur van uw klachten maar ook van de individuele fysieke reactie op de ingezette behandeling. De nacontrole is 3-4 maanden later. In overleg vindt vervolgens een (half)jaarlijkse check-up plaats om niet in het oude patroon terug te vallen.

Als het voor de behandeling nodig is, zal de mesoloog u doorverwijzen naar arts, osteopaat of andere specialist.

Voor meer informatie: zie www.mesologie.nl

 
 
Home
Mesologie
Over de mesoloog
De behandeling
Vraag & antwoord
Contact
Vergoedingen zorgverzekering
Elsenpraktijk Mesologie is aangesloten bij de NVVM en RBCZ
webdesign hugodenouden.nl